Over de stichting

Stichting molen “De Hoop” is opgericht op 25 februari 2014 en is de rechtsopvolger van Stichting molen “De Hoop”, welke is opgericht op 13 juni 1998. Deze laatste stichting was sinds juni 1998 eigenaar van de molen, doordat de vorige eigenaar de molen niet had overgedragen aan de stichting.

De stichting stelt zich ten doel het vergroten van de naamsbekendheid van molen “De Hoop” in Wachtum en voorts alles met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van activiteiten om naamsbekendheid te vergroten;
  • het ontvangen van groepen die de molen willen bezichtigen;
  • de inzet van de molen en haar directe omgeving voor uiteenlopende activiteiten die er in bijdragen dat de naamsbekendheid wordt vergroot.

 Bestuursleden

Stichting Molen ‘De Hoop’ kent 5 bestuursleden. Wij stellen hen graag aan u voor.

Herman Snijders

Voorzitter

Jos Wortelboer

Secretaris

Jogchum van der Pal

Penningmeester

Martin Dries

Lid

Bob Duste

Adviserend molenaar